Page

Велика чи мала літера?

Словник-довідник – В.В. Жайворонок

Велика чи мала літера? Словник-довідник - В.В. Жайворонок

Велика чи мала літера?
Словник-довідник – В.В. Жайворонок

Це перший в українській лексикографії словник-довідник, присвячений одному із складних розділів сучасної української орфографії — написанню слів і номінативних словосполучень з великої чи малої літери. Він включає географічні назви, назви політичних та громадських організацій, адміністративні найменування, назви посадових осіб, церковно-календарних та народних свят, знаменних дат, міфологічні, астрономічні, церковні, теологічні назви, документоніми тощо. Словник укладено згідно з правилами чинного “Українського правопису” (1993). Щодо написання тих груп назв, які зазначений правописний кодекс не охоплює, автор пропонує власні рішення, продиктовані усталеною практикою написання тих чи інших мовних одиниць з великої або малої літери.
Словник призначено для фахівців та широкого кола читачів.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Видання здійснене в межах проекту “Словники України” відповідно до указу Президента України від 7 серпня 1999 р. № 967 “Про розвиток національної словникової бази”

© В.В. Жайворонок, 2004
© Ідея та назва серії “Словники України” Т.П. Гуменюк, В.А. Широков, 1994, 2004
ISBN 966-00-0179-7

Додаток 1. Опорні слова і словосполучення складених номінацій.
Додаток 2. Вимірні одиниці.
Додаток 3. Основні правила вживання великої та малої літер.

Велика чи мала літера “А”?
Велика чи мала літера “Б”?
Велика чи мала літера “В”?
Велика чи мала літера “Г”?
Велика чи мала літера “Д”?
Велика чи мала літера “Е”?
Велика чи мала літера “Є”?
Велика чи мала літера “Ж”?
Велика чи мала літера “З”?
Велика чи мала літера “І”?
Велика чи мала літера “Й”?
Велика чи мала літера “К”?
Велика чи мала літера “Л”?
Велика чи мала літера “М”?
Велика чи мала літера “Н”?
Велика чи мала літера “О”?
Велика чи мала літера “П”?
Велика чи мала літера “Р”?
Велика чи мала літера “С”?
Велика чи мала літера “Т”?
Велика чи мала літера “У”?
Велика чи мала літера “Ф”?
Велика чи мала літера “Х”?
Велика чи мала літера “Ц”?
Велика чи мала літера “Ч”?
Велика чи мала літера “Ш”?
Велика чи мала літера “Щ”?
Велика чи мала літера “Ю”?
Велика чи мала літера “Я”?