Page

Редакція

Шановні Друзі!

На цьому сайті наша маленька редакція спробує зібрати всю інформацію для знавців та аматорів української мови.

Будемо раді вашій критиці та допомозі.

Список словників української мови

У списку словників представлені лише найважливіші й найповніші словники української мови всіх видів. Список структурований за схемою українського лексикографа і бібліотекаря Т. Ю. Кульчицької, розширений за рахунок нових видань і доповнений електронними словниками.

Список організований за типами словників, а в межах певної рубрики подано спершу друковані словники за хронологічним принципом, а потім електронні словники.

Велику кількість вільних електронних словників української мови можна знайти в посиланнях, наведених знизу. Детальніші дані про словникарство України дивіться у наведеній знизу літературі.


Тлумачні словники сучасної української мови

Грінченко Б. Д. Словарь української мови, т. 1-4. Київ, 1907-09 (багато перевидань). Онлайн-версія
Словник української мови в 11 томах / Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР / гол. ред. кол. І. К. Білодід. — Київ: Наукова думка, 1970–1980. Онлайн: inmo.org.ua і sum.in.ua.
Короткий тлумачний словник української мови. Близько 6750 слів / за ред. Д. Г. Гринчишина. — 2-е вид., доп. і перероб. — Київ: Рад. Школа, 1988.
Новий тлумачний словник української мови. 42000 слів: У 4-х томах / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. — Київ: вид. Аконіт, 1998.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Автор, керівник проекту і гол. редактор В. Т. Бусел. — Київ, Ірпінь: ВТФ Перун. 2001, 2005.
Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. — Харків: Фоліо, 2005. — 767 с. — (Бібліотека державної мови). — ISBN 966-03-2698-Х с.
Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я / Упоряд. Загнітко А. П. — Донецьк: Вид. «Бао», 2008. — 704 с. — ISBN 978-966-481-019-4.
Словник української мови. У 20-ти т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред. В. М. Русанівського. — Київ: Наукова думка, 2010. — Т.1. А — Б. — 911 с.
Онлайновий доступ до першого тому (необхідна реєстрація)
Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ) на сайті Словопедія
Словник української мови. Ред. В. В. Жайворонок. — Київ: Просвіта, 2012 — 1320 с. ISBN: 978-966-2133-49-3
Вікісловник uk.wiktionary.org Прямий доступ до українського Вікісловника
Всесвітній словник української мови на сайті worldwidedictionary.org


Словники асоціативні

Бутенко Н. П. Словник асоціативних норм української мови. — Львів: Вища школа, 1979. — 120 с.
Бутенко Н. П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові. — Львів: Вища шк., 1989. — 328 с.
Мартінек С. В. Український асоціативний словник: У 2 т. — Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.
Мартінек С. В. Український асоціативний словник: У 2 т. — 2-ге вид., стер. — Львів: Паїс, 2008.


Словники візуальні

Коломієць М. П. Словник української мови в малюнках. — Київ: Освіта, 1995.
Візуальний словник 5 європейських мов. – Ірпінь: Перун, 2007, 1108 с. ISBN 978-569-227-0 (35000 слів, 18 тем, англійська, німецька, французька, іспанська, італійська мови)
Fotomova – Фототлумачний словник української мови


Словники граматичні

Словники морфологічні

Граматичний словник української мови: Сполучники / Уклад. Городенська К. — Київ-Херсон: Видавництво ХДУ, 2007. — 340 с.
Граматичний словник української літературної мови. Словозміна: Близько 140 000 слів / Відп. ред. Н. Ф. Клименко. – К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2011. – 760 с.
Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія
Словник.ua: словоформи понад 260 000 слів. Прямий доступ
Українська мова: Словник-довідник уклад.: Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.
Онлайн-словник граматичних форм на сайті oldict.com


Словники морфемні

Докладніше: Морфемний словник

Карпіловська Є. А. Кореневий гніздовий словник української мови: Гнізда слів з вершинами- омографічними коренями. — К.: Укр. енциклоп. ім. М. П. Бажана, 2002. — 912 с.
Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Карпіловський В. С., Недозим Т. І. Словник афіксальних морфем української мови. — К., 1998. — 435 с.
Полюга Л. М. Словник українських морфем. — 3-є вид. — К.: Довіра, 2009. — 554 с.
Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові. – К.: Академперіодика, 2014. – 324 с.
Яценко І. Т. Морфемний аналіз: Словник-довідник: У 2 т. / За ред. Н. Ф. Клименко. — К.: Вища школа, 1981.


Словники словотвірні

Сікорська З. С. Українсько-російський словотворчий словник. — 2-е вид. — К.: Освіта, 1995. — 256 с.
Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. В. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. — К.: Наукова думка, 2005. — 264 с.


Словники діалектні

Словник полтавських говорів / Уклад. В. С. Ващенко. — Харків, 1960. — 107 с.
Лексика Полесья: Материалы для полесского диалектного словаря / АН СССР. Институт славяноведения; Отв. ред. Н. И. Толстой. — Москва, 1968. — 476 с.
Словник полісських говорів / Уклад. П. С. Лисенко. — Київ: Наукова думка, 1974. — 260 с.
Словник бойківських говірок: у 2 ч. / Ред. кол.: Г.Гнатюк, П.Гриценко, І.Матвіяс, З.Франко; уклад. М. Й. Онишкевич. — Київ: Наукова думка, 1984.
Брилинський Д. Словник подільських говірок. — Хмельницький, 1991.
Гуцульські говірки: Короткий словник / НАН України. Інститут українознавства імені І. Крип’якевича; Уклад. Г. Гузар, Я. Закревська та ін. — Львів, 1997. — 230 с.
Петро Ткаченко, Кубанский говор. Опыт авторского словаря, Москва: Граница, 1998.
Гаврило Шило. Наддністрянський регіональний словник. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008
Лемківський словник / 26 000 слів / Ігор Дуда; Астон, 2011. ISBN: 978-966-308-397-1
Лексикон львівський: поважно і на жарт. 2-ге видання. Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012, 852 с. ISBN: 978-966-02-6477-9
Лемківський словничок Прямий доступ
Микола Матіїв. Словник говірок центральної Бойківщини. – К.; Сімферополь: Ната, 2013. – 602 с. ISBN: 978-966-8926-75-4
Фразеологічний словник лемківських говірок / Г.Ф. Ступінська, Я.В. Битківська; Навчальна книга – Богдан 2013 р. 464 ст. ISBN: 978-966-10-2873-8
Словник діалектних слів на сайті
Русинський діалект української мови: Словник на сайті Словопедія
Короткий словник львівської ґвари на сайті часопису «Ї» (м. Львів) Прямий доступ
Гуцульський словник на сайті kosivart.com
Словник гуцульської лексики


Словники етимологічні

Rudnyckyj J. B. An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language. Part 1-16. — Winnipeg: УВАН, 1962—1977. Словник у форматі DjVu
Іван Огієнко. Етимологічно-семантичний словник української мови. Вінніпег, т. 1 — 4, 1979 — 95.
Етимологічний словник української мови у семи томах / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. Головний редактор О. С. Мельничук. — Київ: «Наукова думка», 1982—2012 (вийшло 6 томів) Словник у форматі DjVu
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О. С. Стрижак. — К.: «Наукова думка», 1985. — 256 с. Словник у форматі DjVu
Тищенко К. М. Іншомовні топоніми України: Етимологічний словник-посібник. – Тернопіль, 2010. – 240 с.
Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. – К.: Академія, 2014. – 544 с.
Селігей П. О. Етимологічний словник запозичених суфіксів і суфіксоїдів в українській мові. – К.: Академперіодика, 2014. – 324 с.

Словники ідіоматичні, фразеологічні

Англо-український фразеологічний словник. Уклав К. Т. Баранцев. Київ, 2005
Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том I. А — К. Київ, 1981
Німецько-український фразеологічний словник. Уклали В. І. Гаврись, О. П. Пророченко. Том ІІ. L — Z. Київ, 1981
Олійник І. С., Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник. Київ, 1991
Російсько-український фразеологічний словник. В. Підмогильний, Є. Плужник. 1928
Словник фразеологізмів української мови. Київ, 2003
Словник фразеологічних антонімів української мови. В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз. Київ, 2004
Словник фразеологічних синонімів. Коломієць Н. Ф., Регушевський Е. С. Під ред. В. А. Винника. Київ, 1988
Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. Київ, 1998
Закревський Николай Васильевич, Словарь малороссийских идиомов, Москва: Университетская типография, 1861.
Фразеологічний словник української мови: у 2-х кн. / АН України; Інститут української мови; уклад. В. М. Білоножко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. — Київ: Наукова думка, 1993.
Забіяка В. А., Забіяка І. М. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування. – Київ: Академвидав, 2012, 304 с. ISBN: 9789665803836
Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія
Російсько-український словник сталих виразів — Електронна версія за матеріалами словника І.О. Виргана та М.М. Пилинської
Фразеологічний словник української мови на сайті Словопедія Прямий доступ (походження електронної версії не відоме)
Крилаті вислови на сайті Словопедія Прямий доступ Ще один лінк (походження електронної версії не відоме)
Практичний російсько-український словник приказок. 1929р. – Г. Млодзинський, М. Йогансена.
Російсько-український словник сталих виразів. 1959р. – І. О. Вирган, М. М. Пилинська
Фразеологічний словник української мови – до 2 000 сталих виразів.

Словники інверсійні

Інверсійний словник української мови: Методичні матеріали до спецсемінару з українського словотвору / Уклад. С. П. Бевзенко, А. Т. Бевзенко та ін. — Одеса. — 1971—1976 (3 випуски).
Інверсійний словник української мови / Уклад. С. П. Бевзенко, О. І. Бондар та ін. — Київ: Наукова думка, 1985.


Словники іншомовних слів

Докладніше: Словник іншомовних слів

Словник іншомовних слів. За ред. О. С. Мельничука. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. — 775 с. (багато перевидань)
Словник чужомовних слів. ред. Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г., Трохименко М. Репринт з вид. 1955 р. — Київ: Музей Івана Гончара, видавнича фірма «Родовід», 1996. — 532 с.
Словник чужомовних слів. ред. Артем Орел. Нью-Йорк: Частина I (А-К) 1963, Частина II (Л-С) 1964, Частина III (Т-Я) 1966.
Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. — К. : Довіра, 2006. — 789 с. ISBN 9665071094
Словник англіцизмів. ред. Ярослав Голдованський. Лексикографічно незареєстровані англіцизми. Прямий доступ


Словники історичні

«Лексис» Лаврентія Зизанія. «Синоніма Славеноросская» / Підгот. текстів В. Німчук. — Київ: Наукова думка, 1964. — 202 с. Електронна версія «Лексиса» Лаврентія Зизанія та на цій самій сторінці нижче — словника «Синоніма Славеноросская»
«Лексіконъ славенорωсскїй и именъ Тлъкованїє» Памви Беринди / Підгот. текст В. Німчук. — Київ: Вид. АН УРСР, 1961. — XL, 272 с. Електорнна версія словника П.Беринди.
Опытъ южнорусскаго словаря. Трудъ К. Шейковскаго. Въ четырехъ томахъ. Томъ первый: А—З. Выпускъ первый. А—Б. К., 1861.
Білецький-Носенко П. Словник української мови / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Підготував до випуску В. В. Німчук. — Київ: Наукова думка, 1966. DJVU файл з текстовим шаром та навігацією
Грінченко Б. Д. Словарь української мови, т. 1-4. Київ, 1907-09 (багато перевидань).

Словники історичної лексики

Історичний словник українського язика / Під ред. Є. Тимченка; укл.: Є. Тимченко, Є. Волошин, К. Лазаревська, Г. Петренко. — К.-Х., 1930-32. — Т. 1. — XXIV + 948 с. Словник у форматі DjVu
Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.: У 2 томах / Інститут суспільних наук АН УРСР; Уклад. Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, І. М. Керницький та ін. — Київ: Наукова думка, 1977—1978. Словник у форматі DjVu
Словник української мови XVI — першої половини XVII ст. : У 28 Випусках. / НАН України. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича; уклад. Д. Гринчишин, М. Чікало. — Львів, 1994.
Зведений словник застарілих та маловживаних слів


Словники неологізмів

Відкритий словник новітніх термінів на сайті mova.info Прямий доступ
Словник неологізмів: англо-український / укладачі Зацний Ю. А., Янков А. В. — Вінниця: Нова Книга, 2008. — 360 с.
Нові слова та значення: словник / Ін-т укр. мови НАН України; уклали Л. В. Туровська, Л. М. Василькова. — К.: Довіра, 2008. — 271 с. — (Словники України). ISBN 978-966-507-248-5


Словники мови письменників, перекладачів

Лексика «Енеїди» І. П. Котляревського / Уклад. В. С. Ващенко та ін. — Харків: 1955 — 208 с.
Митрополит Іларіон. Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови. — Вінніпеґ: Інститут Дослідів Волині. 1961. 257 с.
Словник мови Шевченка / Ред. кол.: В. С. Ващенко (відп. ред.): у 2 томах. — Київ: Наукова думка, 1964. — 484 с., 566 с.
Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка: у 3 т. / ХДУ, Ред. Л. В. Венєвцева. — Харків, 1979.
Лексика поетичних творів Івана Франка / Упоряд. І. І. Ковалик та ін. — Львів: ЛДУ, 1990. — 263 с.
Бук С., Ровенчак А. Он-лайн конкорданс роману Івана Франка “Перехресні стежки”
Бук С., Ровенчак А. Частотний словник роману Івана Франка “Перехресні стежки” // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексичні виміру роману «Перехресні стежки»).- Львів: , 2007.— С. 138—369.
Фразеологія перекладів Миколи Лукаша, Словник-довідник. — Київ: Довіра, 2003.
Словник мови Стуса на сайті «Словопедія». Ще один лінк
Словарь малороссийских слов Н. Гоголя


Словники ономастичні

Власні імена людей: Словник-довідник / Уклад. Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківська. — Київ: Наукова думка, 1986. — 310 с.
Російсько-український словник: Прізвища, Імена, Імена по батькові; Області; Райони; Міста; Селища міського типу; Села / Упоряд. З. Г. Рикова, Н. В. Щеголівська. — Харків: РПВ «Оригінал», 1997. — 304 с.
Словник українських імен / укл. І. І. Трійняк — Київ: Довіра, 2005.
Власні імена людей, словник на сайті hohlopedia.org.ua Прямий доступ


Словники орфографічні

Голоскевич Г. Правописний словник (за нормами українського правопису ВУАН Харків, 1929 р.) — Нью-Йорк, Сидней, Торонто, Львів: НТШ, 1994. Передмова до словника Словник у форматі .pdf
Правописний словник української мови. За ред. Яр. Рудницького і К. Церкевича. Нью-Йорк — Монтреаль: Українська Могилянсько-Мазепинська Академія Наук і Науково-дослідне товариство української термінології, 1979.
Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови: близько 35000 слів. — Київ: Наукова думка, 1995.
Український орфографічний словник: близько 165 000 слів / За ред. В. М. Русанівського . — Київ: Дніпро, 2006. — 940 с. — (Словники України). — ISBN 966-507-186-6
Великий орфографічний словник сучасної української лексики, 253 000 слів / зав. ред. С. П. Круть. — Ірпінь: Перун. 966—569-178-3
Орфографічний словник української мови на сайті Словопедія
Український словник 1.6.0. як додаток до Mozilla Firefox — Український словник перевірки орфографії / Автори: Andriy Rysin, dyedfox. Прямий доступ

Словники орфоепічні, вимови, наголосів, рим

Погрібний М. І., Словник наголосів української літературної мови. — Київ: Рад. школа, 1959 — 603 с.
Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; за ред. М. А. Жовтобрюха. – Наук. думка, 1973. – 724 с.
Словник українських рим / АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; уклад. А. А. Бурячок. І. І. Гурин. — Київ: Наукова думка, 1979.
Орфоепічний словник: Близько 40 000 слів / укл. М. І. Погрібний. — Київ: Рад. школа, 1984. Словник Погрібного у форматі djvu
Караванський С., Словник рим української мови. — Львів: БАК, 2004 — 1047 с.
Словник «Рими України» — онлайновий словник точних та неточних рим.
Онлайн-словник рим української мови


Словники псевдонімів, криптонімів

Тулуб О. Словник псевдонімів українських письменників: Матеріали. — Київ, 1928. (Близько 1340 псевдонімів)
Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI—XX ст.) — Київ: Наукова думка, 1969. у форматі djvu
Еппель В. Нові матеріали до словника українських псевдонімів / Київський національний університет будівництва і архітектури. — Київ, 1999. (Близько 1400 псевдонімів та криптонімів)

Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів

Словник паронімів української мови / Уклад. Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. — Київ: Радянська школа, 1986. — 221 с.
Полюга М. М. Словник антонімів: понад 2000 антонімічних пар. — Київ: Рад. школа, 1987. Електронний варіант, прямий доступ
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, близько 15000 синонімічних рядів. — Київ: СП «Кобза», 1993. Прямий доступ Ще один лінк
Демська О. М., Кульчицький І. М. Словник омонімів української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 223 с.
Куньч З. Словарь русско-украинских языковых омонимов. — Київ: Академія, 1997. — 400 с.
Словник синонімів української мови, у 2-х томах / укл. Бурячок А. А., Гнатюк Г.М та ін. — Київ: Наукова думка, 1999.
Повний словник антонімів української мови / Калашник В. С., Колоїз Ж. В.; Словник фразеологічних антонімів української мови / Л. М. Полюга. — Київ: Довіра, 2006. — 859 с. — ISBN 966-507-193-9
Словник синонімів української мови: понад 2500 синонімічних гнізд / О.С. Вусик. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. — 576с. — ISBN 978-966-10-2353-5
Словники України онлайн: словозміна, синонімія, фразеологія


Словники скорочень

Словник скорочень в українській мові: Понад 21000 скорочень / За ред. Л. С. Паламарчука. — Київ: Вища школа, 1988. — 511 с.
Словник скорочень української мови на сайті ukrskor.info. Прямий доступ


Словники стилістичні

І. Огієнко, Український стилістичний словник, Київ, 1924 Прямий доступ у форматі .pdf
Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Короткий словник перифраз / За ред. М. М. Пилинського. — Київ: Радянська школа, 1986. — 151 с.
Словник труднощів української мови: близько 15000 слів / авт. Д. Г. Гринчишин, А. О. Капелюшний та ін.: За ред. С. Я. Єрмоленко. — Київ: Рад. школа, 1989. — 336 с. ISBN 5-330-00702-X. У форматі .DJVU.
Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 368 с.
Бибик С. П., Єрмоленко С. Я., Пустовіт Л. О. Словник епітетів української мови / НАН України. Інститут Української мови. — Київ: Довіра, 1998. — 431 с.
Головащук С. І., Словник-довідник з українського літературного слововживання. — Київ: «Наукова думка», 2010. — 432 с.
Стилістичні терміни, словник на сайті hohlopedia.org.ua Прямий доступ


Словники топонімічні

Каталог річок України / Уклад. Г. І. Швець, Н. І. Дрозд, С. П. Левченко. — Київ, 1957. — 192 с.

Кругляк Ю. М. Ім’я вашого міста: Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР. — Київ: Наукова думка, 1978. — 151 с.
Словник гідронімів України / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; уклад. І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова та ін. — Київ: Наукова думка, 1979. — 780 с.
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / АН УРСР. Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Уклад. І. М. Желєзняк та ін. — Київ: Наукова думка, 1985. — 254 с.
Горпинич В. О. Словник відтопонімічних прикметників і назв жителів України: У 2 т. — Кіровоград, 1994. — Т. 1. — 160 с. (15000 слів)
Худаш М. Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів. Утворення від слов’янських автохтонних відкомпозитивних скорочених особових власних імен / НАН України. Інститут народонавства. — Київ: Наукова думка, 1995. — 362 с.
Янко М. Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник. — Київ: Знання, 1998. — 432 с.
Тищенко К. М. Іншомовні топоніми України: Етимологічний словник-посібник. – Тернопіль, 2010. – 240 с.
Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. – К.: Академія, 2014. – 544 с.


Словники частотні

Частотний словник сучасної української художньої прози / За ред. Перебийніс В. C.— К.: Наук. думка, 1981.— Т. 1.— 863 с.; Т. 2.— 855 с.
Обернений частотний словник сучасної української художньої прози / уклад. Т. О. Грязнухіна, Н. П. Дарчук та ін. — Київ: Спалах, 1998.
Бук С. 3 000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 192 с.
Бук С. 3 000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006.— 180 с.
Бук С. Частотний словник офіційно-ділового стилю: принципи укладання та статистичні характеристики // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць.— 2006.— Випуск 14.— С. 184—188.


Словники термінологічні

Павленко В. Словник іноземних музичних термінів та виразів – Вінниця: Нова книга, 2005. – 384 с.
Словник лінгвістичних термінів / Уклад. Д. І. Ганич, І. С. Олійник. — Київ: Вища школа, 1985.
Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. — Київ: Наукова думка, 1985. — 235 с.
Філософський словник / За ред. акад. В. І. Шинкарука. — 2-е перпероб. видання. — Київ: Головна редакція УРЕ, 1986. — 796 с.
Російсько-український словник з фізичної культури і спорту / За ред. В. Г. Осінчука, І. К. Попеску. — Львів: Світ, 1993. — 308 с.
Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / АН України, Інститут мистецтвознавства, фольклору і етнографії імені М. Т. Рильського. — Опішне: Українське народознавство, 1993. — 237 с.
Російсько-український словник наукової термінології. Книга 1: Суспільні науки / НАН України. Упоряд. Й. Андерш та ін. — Київ: Наукова думка, 1994.
Лисько З. Музичний словник: Репринтне видання 1933 р. — Київ: Музична Україна, 1994. — 168 с.
Російсько-український словник для військовиків: Майже 32000 слів і словосполук / Уклад. А. А. Бурячок, М. Демський, Б. Якимович. — Київ; Львів: Варта, 1995.
Словник-довідник з археології / Ред., уклад. Та кер. Авт. Кол. Н. О. Гаврилюк. — Київ: «Наукова думка», 1996. — 430 с.
Сташко М. В. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів: Близько 67000 термінів / Науково-технічна бібліотека «Львівської політехніки». — 2-е перероб. Видання, Львів: БаК, 1996. — 196 с.
Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного, Б. Лобовика. — Київ: Четверта хвиля, 1996. — 392 с.
Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка.- Київ: Феміна, 1996 . — 695 с.
Літературознавчий словник-довідник / Ред. кол. Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко та ін. — Київ: «Академія», 1997. — 752 с.
Малий словник історії України // В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. Київ: Либідь. — 1997, 464 с. Електронна версія
Український педагогічний словник / Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 374 с.
Архівістика: Термінологічний словник / Авт.-упорядн.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. — Київ., 1998. — 106 с. ISBN 966-7250-02-04 (Включає: Короткий архівний український термінологічний тлумачний нормативний словник, Російсько-український словник термінів).
Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини: 15000 / Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу; Уклад. П. Г. Зеленський, О. П. Зеленська. — Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. — 546 с.
Англо-український словник ділових термінів: понад 20000 слів з додатками; для економістів, бізнесменів, фахівців фінансово-кредитної сфери, банківської справи, студентів, викладачів, перекладачів; навч. пос. / За ред. С. І. Юрія. — Тернопіль: Карт-бланш , 2003. — 373 с. — ISBN 966-7952-27-4
Українсько-англійський юридичний словник: понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 976 с.
Англо-український юридичний словник / понад 65 тисяч термінів, слів і словосполучень / Уклад. Карабан В. І. — Вінниця: Нова книга, 2003 — 1088 с.
Шевченко В. М., Словник-довідник з релігієзнавства. — Київ: «Наукова думка», 2004. — 560 с.
Шимків Анна, «Англо-український тлумачний словник економічної лексики». Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» Київ, 2004, 429 с.
Фінансовий словник / А. Т. Ковальчук. — Київ : Знання, 2006. — 287 с. — ISBN 966-346-232-9
Сучасний українсько-англійський юридичний словник: близько 30 000 термінів і стійких словосполучень / І. І. Борисенко та ін. — Київ: Юрінком Інтер, 2007 . — 632 с. — ISBN 978-966-667-269-1
Англо-український юридичний словник: Близько 75 000 термінів / Упорядники: С. М. Андріанов та ін.; За редакцією Л. І. Шевченко. — М. Руссо; К. Арій, 2008. — 552 с. — ISBN 978-966-8959-41-7
Myronova H., Gazdošová O. Česko-ukrajinský právnický slovník./Чесько-український юридичний словник — Brno: Masarykova univerzita, 2009. — 374 s. [5]
Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін. ; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с. – ISBN 978-966-619-279-3.


Природничі науки. Медицина.

Мінералогічний словник (українсько-російсько-англійський) / АН УРСР. Інститут геохімії і фізики матеріалів, Уклад. Є. К. Лазаренко. — Київ: Наукова думка, 1975. — 773 с.
Біологічний словник / за ред. I. Г. Підоплічка. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974. — Т. 3. — 552 с. 2-е вид. — Київ: Головна редакція УРЕ. 1986. — 680 стор.
Російсько-український словник з хемії та хемічної технології: 17000 термінів / Уклад. М. Ганіткевич, А. Зелізний. — Львів: Львівська Політехніка, 1993. — 315 с.
Російсько-український словник геологічних термінів: 29000 слів. / Упоряд. Савченко В. І. та ін. — Чернігів: Десна, 1993. — 424 с.
Англо-українсько-російський словник з хімії: У 2 книгах / Упоряд. М. Ю. Корнілов та ін. — Київ: Либідь, 1994. — 324 с., 288 с.
Українсько-латинський-англійський медичний тлумачний словник: Близько 33000 термінів: У 2 томах — Львів: Вид. Спілка «Словник» Львівського державного медичного університету, 1995. — 651 с., 786 с.
Російсько-український тлумачний словник з молекулярної біології / Упоряд. М. Є Кучеренко та ін. — Київ: Либідь, 1995. — 440 с.
Російсько-український словник наукової термінології. Книга 2: Біологія. Хімія. Медицина. / НАН України. Упоряд. С. П. Вассер, І. О. Дудка та ін. — Київ: Наукова думка, 1996.
Герасименко О. І. Судово-медичний російсько-український словник-довідник. — Київ: Вид. «Право», 1997. — 367 с.
Барна М. М. Ботаніка: Терміни. Поняття. Персоналії: Словник. — Київ: Академія, 1997. — 272 с.
Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.
Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля: Близько 15 000 термінів. Уклад. Тимотей Балабан. Львів: Видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 2000. — 400 с.
Фізичний тлумачний словник : 6644 статті / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 767 с.
Англійсько-український геодезичний словник / Уклад. Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф. — Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2010 — 360 с., ISBN 966-553-864-6
Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. ISBN 978-966-335-206-0
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). У 2-х частинах. / Уклад. О. Кочерга, Є. Мейнарович. ISBN 978-966-382-242-6 (серія).

Частина І — англійсько-українська (близько 150 000 гасел). Вінниця: «Нова книга», 2010, — XXXIV + 1 390 с. ISBN 978-966-382-243-3. Електронна версія.
Частина ІІ — українсько-англійська (близько 150 000 гасел). Вінниця: «Нова книга», 2010, — XXXIV + 1 566 с. ISBN 978-966-382-244-0. Електронна версія.

Російсько-український геологічний словник / уклад.: Вовченко Р., Матковський О., Бохорська Л., Полубічко О. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. — 704 с. ISBN 978-966-613-857-9

Математика. Інформатика. Техніка.

Stepankowsky, W.J.&M.; American-Ukrainian Nautical Dictionary, New York, Rausen Bros, 1953, 230 p. PDF
Російсько-український сільськогосподарський словник / Уклад. А. П. Білоштан та ін. — Київ: Вид. АН УРСР, 1963. — 438 с.
Російсько-український загальнотехнічний словник: Близько 113000 слів / Уклад. Л. І. Мацько та ін. — Київ: Вища школа, 1994. — 173 с.
Російсько-український словник з нарисної та прикладної геометрії, загального машинобудування, комп’ютерної графіки: 7000 слів / Упоряд. В. В. Ванін, В. А. Герасимчук. — Київ: Либідь, 1994. — 216 с.
Російсько-український математичний словник: Близько 20000 термінів / Уклад. В. Я. Карачун, О. А. Карачун, Г. Г. Гульчук. — Київ: Вища школа, 1995.
П’ятимовний тлумачний словник з інформатики / Упоряд. Іваницький Р. В., Кияк Т. Р. — Київ: ВІПОЛ, 1995. — 370 с.
Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки: Понад 15000 термінів. — Львів: СП «БаК», 1995. — 304 с.
Словник фізичної лексики: Українсько-англійсько-німецько-російський / Уклад. В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: «Рада», 1996. — 932 с.
Російсько-український словник наукової термінології. Книга 3: Математика. Фізика. Техніка. Науки про космос / НАН України. Упоряд. В. В. Гейченко та ін. — Київ: Наукова думка, 1998.
Бастун В. М., Григоренко Я. М., Російсько-українсько-англійський словник з механіки. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 512 стор.
Саврук М. П., Українсько-англійський науково-технічний словник. — Київ: «Наукова думка», 2008. — 912 стор.
Гірничий енциклопедичний словник — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001—2004.Електронна версія
Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / Уклад. Є. Мейнарович, М. Кратко. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010 — 568 с. ISBN 978-966-569-275-1 Електронна версія.

Термінологічні словники онлайн

KirzeN Мультимедійний Словник (українська та 40 інших мов)
LJ Ukrainian dictionary LJ українською. Словник
zakon.nau.ua Словник законодавчих термінів — Електронне видання НАУ Online
Словник банківських термінів. — Електорнне видання Ощадбанку
Словник термінів на сайті interbank.kiev.ua
Тлумачний словник (Глосарій) Менеджмент.com.ua — Електронне видання інтернет-порталу для управлінців
Словник-довідник музичних термінів — Електронне видання за словником Ю.Є. Юцевича
Короткий математичний словник — Електронне видання на formula.co.ua – математика для школи
Словник професій на Порталі професійного консультування
Словник літературознавчих термінів на сайті ukrlib.com.ua
Проект англо-українського словника технічних термінів
Радіословник на сайті proradio.org
Українські гуманісти епохи Відродження XV — XVIII ст. (словник імен, назв, термінів) на сайті litopys.org.ua
«Відкритий словник» на сайті words.volyn.net – цей проект присвячений проблемі знаходження українських відповідників до сучасних термінів (з комп’ютерної тематики і не тільки)
Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів
Словник церковно-обрядової термінології на сайті Словопедія Інший лінк
food dictionary — українсько-багатомовний словник з харчової промисловості та харчових інґредієнтів
Енциклопедичний словник-довідник з туризму на сайті leksika.com.ua
Українсько-російсько-англійський словник морфологічних термінів: анатомія, гістологія, цитологія, ембріологія
Літературознавчий словник на сайті ukrlit.org
Словник морських термінів
Словник геологичної термінології. 1923р. – П. А. Тутковський.
Словник хемичної термінології. 1923р. – О. Курило.
Російсько-український словник правничої мови. 1926р. – В. І. Войткевич-Павлович, Г. Д. Вовкушівський та инші.
Російсько-український словник військової термінології. 1928р. – С. та О. Якубські.
Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування. 1928р. – П. Горецький.
Медичний російсько-український словник. 1928р. – В. Ф. Кисільов.

Термінологічні глосарії

Словник термінів, вживаних у законодавстві України — Глосарій української Вікіпедії
Словник термінів (інформаційне суспільство) — Глосарій української Вікіпедії
Словник термінів на тему нерухомість — Глосарій української Вікіпедії
Метеорологічні та гідрологічні терміни — Глосарій української Вікіпедії
Комп’ютерна термінологія — Глосарій української Вікіпедії
Латина у праві — Глосарій української Вікіпедії
Словник економічних термінів (Менеджмент, банківська справа тощо) — Глосарій української Вікіпедії
Список математичних категорій — Глосарій української вікіпедії
Словник термінів теорії графів— Глосарій української вікіпедії
Українсько-англійський глосарій термінів Європейського Союзу на сайті europa.dovidka.com.
Глосарій термінів фондового ринку на сайті Словопедія.
Глосарій «Управління якістю» (Вакуленко А.В.) на сайті Словопедія
Англійсько-українська мовна пара багатомовного глосарію історичних термінів на сайті social studies
Шахові терміни — Глосарій української Вікіпедії
Словничок кіннотника
Музичні терміни
Список термінів у газотранспортній промисловості

Словники жаргонні, сленгові, арго

Словник таємної мови українських лірників та шаповалів на сайті litopys.org (близько 1000 слів) Прямий доступ
Леся Ставицька Короткий словник жарґонної лексики (3200 слів та 650 стійких словосполучень). — Київ: Критика, 2003.
Словник сучасного українського сленгу / Упоряд. Т. М. Кондратюк. — Харків : Фоліо, 2006 . — 350 с. — ISBN 966-03-3268-8
Лаба: тлумачний словник / Упоряд. Оксана Цеацура (Словник сленгу музикантів: близько 4000 слів). — Київ, 2009.
Оксана Цеацура. ЛАБА – Тлумачний Словник Музичного та Митецького Сленгу — Київ, 2009
Антисуржик на сайті Словопедія Прямий доступ
Словар українського сленгу на сайті Словопедія Прямий доступ
Словник українського сленгу на сайті Мислово Прямий доступ
Словник жарґонної лексики української мови