З другого боку чи з іншого боку?

 

Словосполуку з одного боку, з другого боку використовуємо тоді, коли зіставляємо два аспекти, тісно пов’язані між собою. Наявність одного передбачає наявність другого: в одній руці, у другій руці; на одному березі річки, на другому березі тощо.

✅ Частина особин цього виду з одного боку мають два ікла, а з другого — тільки одне.
✅ З одного боку, п’єса В. Маяковського називається «Лазнею», але, з другого боку, ніякої лазні ми там не знаходимо.

Уживаючи словосполуку з одного боку, з іншого боку, ми не обмежуємо її лише двома аспектами аналізу чого-небудь, бо може бути: з одного боку, …, з іншого боку, …, а ще з іншого боку, ….

✅ Зовні це здавалося з одного боку комічним, а з іншого — недоречним.
✅ З одного боку, жити в центрі міста — це дуже зручно, з іншого боку, доводиться миритися з шумом і високою вартістю життя.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.