Як писати (разом/дефіс) слова, запозичені з англійської?

Шановне панство, прошу сказати, як пишуться слова типу:
фаст-фуд/фастфуд, мак-флурі/макфлурі, біг-мак/бігмак, плей-стейшн/плейстейшн, кам-бек/камбек, вік-енд/вікенд?
Чи існують правила, за якими можна уніфікувати цю ватагу?
Додати коментар

Вищенаведені слова однозначно пишуться разом:

Разом пишемо:
а) Усі складноскорочені слова й похідні від них: Нацбанк, Міносвіти, міськрада, облвиконком, профспілка, соцстрах; профспілковий, соцстрахівський. Сюди належать і всі складні слова, першою частиною яких виступають компоненти: авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- й под.
——————-
або так:
1. Разом пишуться складні слова, утворені від підрядних словосполучень (у яких від одного до іншого слова можна поставити питання) і між словами не можна поставити сполучник і: будова (яка?) нова — новобудова; сніг (який?) білий — білосніжний; будує (що?) машини — машинобудівний.
Тобто, разом пишемо складні слова тоді, коли, перетворивши їх на словосполучення, не можемо між ними поставити сполучник i.

Віце-професор Answered on Січень 9, 2016.
Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.