Як українською “Задалися і ми цим запитанням”

Виразу “Задалися і ми цим запитанням” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Поставили і ми собі це запитання“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.