Як українською “Я прийшов на рахунок квартири”

Виразу “Я прийшов на рахунок квартири” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Я прийшов довідатися про квартиру“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.