Як українською “Вона не вартує доброго слова”

Виразу “Вона не вартує доброго слова” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Вона не варта доброго слова“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.