Як українською “Виступив з вступним словом”

Виразу “Виступив з вступним словом” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Зробив, виголосив вступне слово“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.