Як українською “Він був високого росту”

Виразу “Він був високого росту” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Він був високий на зріст“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.