Як українською “Варто запалити сірника, щоб”

Виразу “Варто запалити сірника, щоб” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Досить запалити сірника, щоб“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.