Як українською “Упадок сил”

Виразу “Упадок сил” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Занепад (спад) сил; знесилення“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.