Як українською “Уклонятися в сторону”

Виразу “Уклонятися в сторону” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Ухилятися вбік; збочувати“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.