Як українською “У живих залишилося”

Виразу “У живих залишилося” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Живими залишилося“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.