Як українською “У різниці принципів є проблеми”

Виразу “У різниці принципів є проблеми” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “У відмінності принципів полягає проблема“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.