Як українською “Співпадають дані”

Виразу “Співпадають дані” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Збігаються дані“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.