Як українською “Самий древній”

Виразу “Самий древній” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Найстародавніший, найдавніший“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.