Як українською “Рішення щодо позбавлення повноважень”

Виразу “Рішення щодо позбавлення повноважень” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Рішення про позбавлення повноважень“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.