Як українською “Придаючи значення”

Виразу “Придаючи значення” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Надаючи значення“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.