Як українською “Породжуючі тероризм проблеми”

Виразу “Породжуючі тероризм проблеми” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Проблеми, що породжують тероризм“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.