Як українською “Попирати норми міжнародних відносин”

Виразу “Попирати норми міжнародних відносин” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Зневажати норми міжнародних відносин“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.