Як українською “По складанню списків створено спеціальну групу”

Виразу “По складанню списків створено спеціальну групу” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Для складання списків створено спеціальну групу“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.