Як українською “Підтверджено про те, що”

Виразу “Підтверджено про те, що” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Підтверджено, що“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.