Як українською “Підмітити вади”

Виразу “Підмітити вади” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Помітити вади“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.