Як українською “Ніхто не хоче уступити”

Виразу “Ніхто не хоче уступити” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Ніхто не хоче поступитися“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.