Як українською “Не хочеться вдаватися до песимізму”

Виразу “Не хочеться вдаватися до песимізму” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Не хочеться впадати у песимізм“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.