Як українською “Мізгують”

Виразу “Мізгують” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Мізкують“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.