Як українською “Губимо природу”

Виразу “Губимо природу” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Знищуємо природу“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.