Як українською “{“}Гомосовєтікус{“}”

Виразу “{“}Гомосовєтікус{“}” в українській мові немає.

Правильний український вираз – ““гомо совєтікус”“.


Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.