Як українською “Довгий час грабували”

Виразу “Довгий час грабували” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Протягом тривалого часу грабували“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.