Як українською “Дихає в плечі футбольному клубові”

Виразу “Дихає в плечі футбольному клубові” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “Наступає на п’яти футбольному клубові“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.