Як українською “А для цього, щоб мати рецепти”

Виразу “А для цього, щоб мати рецепти” в українській мові немає.

Правильний український вираз – “А для того, щоб мати рецепти“.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.