Відповідно, у відповідності, згідно

 

В українській мові нормативними є лише такі моделі цих прийменникових сполук:

відповідно + до + родовий відмінок
відповідно до вимог/інструкції/плану/технології

згідно + з + орудний відмінок
згідно з вимогами/інструкцією/планом/технологією

Усі інші комбінації неправильні.

До речі, російському засвідчувальному написові на копіях документів «с подлинным верно» в українській мові відповідає «з оригіналом згідно» 🤓

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.