Відносно, по відношенню до

 

Дуже поширена помилка — калькування російських конструкцій относительно/касательно/насчет, в отношении, в отношении к, по отношению к.

⛔️ Він дуже суворий відносно підлеглих.
⛔️ Він дуже суворий по відношенню до підлеглих.
⛔️ Він дуже суворий у відношенні підлеглих.
✅ Він дуже суворий щодо підлеглих.
✅ Він дуже суворий до підлеглих.
✅ Він дуже суворий з підлеглими.

У сучасній українській літературній мові «відносно» вживається як прислівник у значенні «більш-менш, порівняно»:
✅ У минулому Україна належала до країн, де одружувалися відносно рано.
✅ Нашим сусідам відносно добре живеться в Європейському Союзі.

У ролі прийменника відносно радимо заміняти словами щодо, стосовно, про тощо:

⛔️ Відносно графіка чергування домовимося на зборах колективу.
✅ Про графік чергування домовимося на зборах колективу.
✅ Щодо графіка чергування домовимося на зборах колективу.

⛔️ Політика по відношенню до України
✅ Політика стосовно України
✅ Політика щодо України

⛔️ Відносно цього висловлювалися різні думки.
✅ Із цього приводу висловлювалися різні думки.
✅ Щодо цього висловлювалися різні думки.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.