Вчасно і своєчасно

 

Вчасно — точно у визначений термін, без запізнення (рос. вовремя)
✅ невчасне погашення кредиту (цього разу сплачений із запізненням)

Своєчасно — в належний час, не зволікаючи і не забігаючи наперед (рос. своевременно)
✅ несвоєчасне погашення кредиту (з постійними запізненнями)

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.