Слово «співпадіння» суржик

Увага! В українській мові слова «співпадіння» немає!

Згідно правил української мови правильно буде так:

збіг 
Наші думки збігаються.
Обидва тексти повністю збіглися.
Все сталося внаслідок збігу обставин.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.