Слово «доказати» суржик

Увага! В українській мові слова «доказати» немає!

Згідно правил української мови правильно буде так:

доводити
довести
Цього не варто навіть доводити.
Що Ви хочете цим довести? 
Було доведено, що …….

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.