Ретейл, ритейл чи рітейл?

Англійське слово retail — синонім поняття «роздріб, роздрібна торгівля». На жаль, його українського написання не зафіксовано в сучасних академічних словниках, тому не дивно, що в цьому слові часто помиляються.
Правильний український варіант — ритейл (а ще — ритейлер, ритейлінг, ритейловий):
банківський/продуктовий/страховий ритейл
мережний/провідний/продовольчий ритейлер
мобільний/непродовольчий/онлайновий ритейлінг
ритейлова група/інфраструктура/компанія/мережа

Чому не рітейл, як в англійській мові?
Хоч у мові-джерелі слово retail і вимовляється як ˈriːteɪl, проте згідно з нормами практичного транскрибування та правилом «дев’ятки» (див. § 90, п. 5, в, 1 чинного «Українського правопису») у загальних назвах після р перед наступним приголосним пишеться літера и, а не і.

Чому не ретейл, як у російській мові?
По-перше, українські правописні традиції ґрунтуються на фонематичному принципі, за яким написання має відбивати вимову. По-друге, на відміну від морфологічно схожих слів англійського походження (ребрендинг, ремейк, ремікс, репринт, рерайтер тощо), які утворені додаванням префікса re- до кореня слова, в англійському retail, що походить від старофранцузького retaillier, давній префікс re- ввійшов до складу кореня й більше не означає відновлення, повторення або протилежну дію, як іншомовний префікс ре- (порівняйте, наприклад, із запозиченнями реконструкція, реприватизація, реструктурувати, ретранслювати).

У родовому відмінку однини слова ритейл, ритейлінг і похідні від них іменники чоловічого роду мають закінчення -у, а ритейлер — закінчення -а.

⛔️ Бурхливе зростання ринку on-line рітейла в Україні привернуло увагу органів влади.
✅ Бурхливе зростання ринку онлайнового ритейлу в Україні привернуло увагу органів влади.

До речі, правильне написання різновиду заміських торговельно-розважальних центрів retail park українською мовою — ритейл-парк:
⛔️ Рітейл Парк Петрівка
✅ ритейл-парк «Петрівка»

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.