Погоджувати чи узгоджувати?

Погоджувати — одержувати чиє-небудь схвалення, згоду на щось.
Узгоджувати — установлювати відповідність, єдність між чимось; ставити залежне слово в таку саму граматичну форму, що й головне.

⛔️ Підрядник зобов’язаний узгоджувати технічну документацію із замовником.
✅ Підрядник зобов’язаний погоджувати технічну документацію із замовником.

⛔️ Нам залишилося тільки погодити переклади цитат з оригіналом.
✅ Нам залишилося тільки узгодити переклади цитат з оригіналом.

Так само розрізняємо й слова, утворені від «погоджувати» й «узгоджувати»:

⛔️ В англійській мові є правила погодження часів, яких немає в українській.
✅ В англійській мові є правила узгоджування часів, яких немає в українській.

⛔️ Рада розгляне узгоджений варіант проекту бюджету на наступний рік.
✅ Рада розгляне погоджений варіант проекту бюджету на наступний рік.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.