«Оборот». Як це буде українською?

Російському іменникові оборот в українській мові відповідають кілька іменників, які відрізняються значенням і сполучуваністю: оберт, оборот, обіг, зворот, поворот, обертання, напрям тощо.

Коли йдеться про повне коло руху об’єкта навколо своєї осі або уздовж замкненої кривої навколо чого-небудь, уживаємо слово оберт:

замкнути двері на два оберти ключа
кількість обертів за хвилину/секунду
оберт інструмента/колеса
оберт на 180°
повний оберт Землі навколо Сонця

У непрямому значенні оберт уживають у складі деяких сталих виразів:
додавати/набирати обертів (збільшувати швидкість)
збавляти/скидати оберти (зменшувати швидкість)
на повних обертах, на повні оберти (з максимальною швидкістю)
на малих обертах, на малі оберти (з невеликою швидкістю)
набирати обертів (динамічно розвиватися, починати робити що-небудь на всю силу)
не збавляти обертів (далі робити що-небудь з такими самими результатами та інтенсивністю)

Російський іменник оборот перекладаємо як зворот, коли мова йде про:

1. Бік, протилежний лицьовому, видимому бокові чого-небудь:

дивися на звороті
зворот аркуша/бланка/сторінки
торкнутися зворотом долоні

2. У лінгвістиці — певний, характерний чим-небудь спосіб поєднання слів:

дієприкметниковий/дієприслівниковий зворот
безособовий/інфінітивний/пасивний зворот
ідіоматичний/тавтологічний/фразеологічний зворот

⛔️ В українську мову постійно проникають чужомовні обороти.
✅ В українську мову постійно проникають чужомовні звороти.

3. У музиці — найменша частина мелодії, яка складається з двох або кількох звуків чи акордів і має характерну інтонаційну єдність:

гармонічний/мелодичний зворот
заключний/кадансовий/плагальний зворот
народнопісенний зворот

Російський іменник оборот перекладаємо як зворот, коли мова йде про:

1. Бік, протилежний лицьовому, видимому бокові чого-небудь:

дивися на звороті
зворот аркуша/бланка/сторінки
торкнутися зворотом долоні

2. У лінгвістиці — певний, характерний чим-небудь спосіб поєднання слів:

дієприкметниковий/дієприслівниковий зворот
безособовий/інфінітивний/пасивний зворот
ідіоматичний/тавтологічний/фразеологічний зворот

⛔️ В українську мову постійно проникають чужомовні обороти.
✅ В українську мову постійно проникають чужомовні звороти.

3. У музиці — найменша частина мелодії, яка складається з двох або кількох звуків чи акордів і має характерну інтонаційну єдність:

гармонічний/мелодичний зворот
заключний/кадансовий/плагальний зворот
народнопісенний зворот

У значенні «вживання, використання, застосування» слово оборот перекладаємо з російської як ужиток або обіг:

слово «безвіз» увійшло в ужиток недавно
вислів «зробити на ять» вийшов з ужитку

⛔️ Автор статті вводить у науковий оборот нові архівні матеріали.
✅ Автор статті вводить у науковий ужиток нові архівні матеріали.
✅ Автор статті вводить у науковий обіг нові архівні матеріали.

Крім того, обіг означає ще й форму обміну продуктів праці, грошей та інших об’єктів власності у формі купівлі-продажу; рух товарів та інших цінностей у суспільстві:

грошовий обіг
незаконний обіг наркотиків
уведення продукції в обіг
пустити в обіг ювілейну монету
вилучити акції з обігу

Обіг також уходить до низки складних слів:
водообіг, вологообіг, документообіг, жирообіг, кругообіг, паперообіг

Російський оборот передаємо аналогічним українським словом у таких значеннях:

1) Повний цикл у повторюваному процесі, розвитку чого-небудь:

оборот вирощування риби
оборот польових культур
оборот стада

2) Закінчений цикл операцій, здійснюваних засобами пересування, пов’язаний з рухом туди й назад та з поверненням у вихідний пункт:

оборот вагонів/локомотивів/суден/флоту

⛔️ Пароплав робить за добу два оберти.
✅ Пароплав робить за добу два обороти.

3) Кількісний показник, що визначає валовий дохід, обсяг продажу, виробництва та іншої діяльності за певний відрізок часу:

біржовий/зовнішньоторговельний/касовий оборот
внутрішньогалузевий/внутрішньозаводський оборот
оборот активів/запасів/інвестицій/капіталу/тари/фондів

Оборот також уходить до низки складних слів:
вагонооборот, вантажооборот, пасажирооборот, рейсооборот, суднооборот, товарооборот

Увага! Терміни зі словами «обіг» та «оборот» мають різне значення, наприклад:
грошовий обіг (англ. currency circulation; рос. денежное обращение) — рух грошей;
грошовий оборот (англ. money turnover; рос. денежный оборот) — сукупність платежів.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.