Любов і кохання

 

💙 Любов — високе моральне почуття стійкої, самовідданої та свідомої прихильності до когось або чогось (у духовному, морально-етичному плані): любов до батьківщини, Бога, літератури, людей, праці, природи.

❤️ Кохання — глибоке інтимне почуття стійкої, самовідданої та свідомої сердечної прихильності до особи (у гендерному, психосексуальному плані): кохання до дружини, жінки, хлопця, чоловіка.

Любов до дітей — стосується переважно родинно-побутової та психолого-педагогічної сфери.
Кохання до дітей — стосується переважно медичної та кримінально-правової сфери.

Дієслова любити й кохати відрізняються так само.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.