Ціль і мета

 

Російському іменнику «цель» в українській мові відповідають два іменники: ціль і мета.

🎯 Ціль
У конкретному значенні — предмет, істота або місце, куди спрямовують постріл, кидок, удар тощо — можна вживати тільки слово «ціль», причому як в однині, так і в множині:
жива/зенітна/морська/нерухома ціль
наводити на ціль, улучати в ціль, уражати ціль
стрільба по закритих цілях

💭 Мета
У переносному значенні — те, до чого прагнуть, чого намагаються досягти — вживають слово «мета», яке звичайно не має множини (множинна форма допускається лише в поезії):
висока/кінцева/стратегічна/шляхетна мета
досягати мети, мати на меті, ставити собі за мету
мета поїздки

Прикметник «метовий» в українській мові не прижився, тож у переносному значенні вживають прикметники, похідні від іменника «ціль»: «цільовий», «безцільний», «доцільний», «цілеспрямований» тощо.

Ось кілька типів усталених словосполук:
в воспитательных целях — з виховною метою
в целях поощрения — щоб заохотити
в целях предотвращения/пресечения (чего) — щоб запобігти / покласти край (чому)
для иной цели — на іншу потребу
для указанной цели — на зазначену мету
для этой цели — на це
с какой целью? — для чого?
с корыстной целью — з корисливою метою
с той целью, чтобы — для того, щоб; з метою
с целью предоставления возможности — щоб дати змогу

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.