Чергування У та В

У та В чергуються тоді, коли вони прийменники або префікси.

Пишемо У:

1. На початку речення та після паузи (на письмі це кома, тире, двокрапка тощо) перед приголосними:

У лісі живуть рисі.
Ми пішли до друга — у нього новий Xbox.

2. Між приголосними:

Мій учитель дуже розумний.
Він зайшов усередину.

3. Завжди перед в, ф, льв, св, тв, хв тощо:

плавала у воді
були у філософа вдома
жили у Львові

У та В чергуються тоді, коли вони прийменники або префікси.

Пишемо У:

1. На початку речення та після паузи (на письмі це кома, тире, двокрапка тощо) перед приголосними:

У лісі живуть рисі.
Ми пішли до друга — у нього новий Xbox.

2. Між приголосними:

Мій учитель дуже розумний.
Він зайшов усередину.

3. Завжди перед в, ф, льв, св, тв, хв тощо:

плавала у воді
були у філософа вдома
жили у Львові

1. Ніколи не чергуються власні назви й слова іншомовного походження:
Урал, Врубель, утопія, ультиматум.

2. Є слова, які вживаються лише з У або лише з В:
взаємини, влада, власний, вплив, увага, узбережжя, указ, умова, установа, уява тощо.

3. А ще є такі, що мають різні значення залежно від початкової літери, наприклад:
вдача — удача,
вклад — уклад,
вникати — уникати,
вправа — управа,
вступ — уступ.

Додати коментар

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.