Словник української мови (СУМ)

АВТОРИЗУВАТИ, ую, уєш, недок. і док., перех.,
книжн., юр. Давати дозвіл, згоду на поширення свого
твору, проекту, винаходу або на переклад, копію з
нього і т. ін.; //  Схвалювати певну форму своїх творів
(переклад і т. ін.) для поширення.Як правильно пишеться та вимовляється

слово АВТОРИЗУВАТИ українською мовою.

Будь першим, додай коментар

Додати коментар