Словник української мови (СУМ)

АВТОРЕФЕРА́Т, у, чол. Реферат, або короткий виклад
змісту твору (звичайно наукового), написаний самим
автором. Автореферат кандидатської дисертації.Як правильно пишеться та вимовляється

слово АВТОРЕФЕРА́Т українською мовою.

Будь першим, додай коментар

Додати коментар