Словник української мови (СУМ)

АРХЕО́ЛОГ, а, чол. Фахівець з археології. Кожда
нова карта рукопису наповняла його такою радістю, як
археолога кожда викопана з старих гробовищ чашка
(Іван Франко, III, 1950, 443); Багато зробили за роки
Радянської влади українські археологи у справі вивчення
пам’яток стародавньої історії людського суспільства на
Україні (Вісник АН УРСР, 12, 1957, 51).Як правильно пишеться та вимовляється

слово АРХЕО́ЛОГ українською мовою.

Будь першим, додай коментар

Додати коментар